Formel for aktiv lytting

 

Utprøvene innledning + Følelse + Overgang + Tanke
Det høres ut som om. a t... du erger deg... over... det han sa til deg
Det virker som om at.... du er lei deg.... pga..... det hun gjorde
Er det slik å forstå at.... du glad..... når.... din brors væremåte
Hvis jeg oppfatter deg rett så er.... du redd... fordi.... du ønsker å flytte?
Jeg synes du sier at...... du har skamfølse...   du tenker på han
Kan det stemme at.... du kjenner deg ensom....   du tenker på barna