5 Mos 15:11
Fattige vil det alltid være i landet. Derfor byr jeg deg: "Lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i ditt land!"

Job 6:14
Den som nekter å vise godhet mot sin neste,
har ikke lenger frykt for Den Allmektige.

Job 29:12
Jeg berget den arme som ropte om hjelp,
den farløse som ingen hjelper hadde.

Salm 9: 13
Han .......tar seg av de hjelpeløse
og glemmer ikke deres skrik.

Salm 41:2-4
[2]Sæl er den som har omsorgfor de hjelpeløse; på ulykkesdagen frir Herren ham ut. [3]Herren verner ham og holder ham i live, folk i landet priser ham lykkelig.
Du overgir ham ikke til grådige fiender. [4]Herren er hans støtte på sykesengen;
du forvandler hans leie når han er syk.

Salm 40:17 (Finnes flere varianter)
Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.
Du er min hjelper og redningsmann; dryg ikke lenger, min Gud!
 

Salm 72:12-14
For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har.
[13] Han ynkes over småkårsfolk og redder de fattiges liv.
[14] Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne.

Salm 139:13-16
For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv.
[14] Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis.
Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel.
[15] Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom
og ble formet i jordens dyp.
[16] Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.
 

Salm 140:12
Jeg vet at Herren fører saken for de arme og hjelper de fattige til deres rett.

Ordsp 19:17
Den som hjelper en stakkar, låner til Herren, og Herren gir ham igjen for hans velgjerning.

Jes 58:6  - 7
Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
at du løslater dem som med urett er lenket,
sprenger båndene i åket
og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker,
at du deler ditt brød med dem som sulter,
og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
at du sørger for klær når du ser en naken,
og ikke svikter dine egne.

Neh 8:10
Så sa Esra til dem: "Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke."