DIAKONALE SALMER

Livet i Guds verden

Nos 695 - Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

Nos 697 - Ditt verk er stort, men veik er eg

Nos 698 - Å leva, det er å elska

Nos 701 - Å, har du høyrt den gråten sår

Nos 702 - Å var det så vel at eg kunne trøysta ein einaste sjel

Nos 703 - Guds Sønn steg ned å tjene

Nos 705 - Soli har sitt samme lag

Nos 706 - Til kjærleik Gud oss skapte

Nos 707 - Da jeg trengte en neste

Nos 708 - Gud, la vårt hovmod briste

Nos 709 - Har vi sten i våre hender

Nos 710 - Vi rekker våre hender frem

Nos 711 - Du viste oss veien til livet

 

Forvalteransvaret

Nos 713 - Del brød med sulten bror

Nos 714 - Intet er vårt

Nos 715 - Himmelske Far, du har skapt oss

Nos 716 - Gud du er rik!

Nos 717 - Herre, jeg vil gjerne takke

Nos 718 - Kjære Gud, når eg bed

Nos 719 - Brød for verden

Nos 720 - Vår Far, vi må bekjenne

 

Rettferd og fred

Nos 730 -  Gud i en tid da alle krefter røynes

Nos 731 - For alle barn som ikke har en seng å sove i

Nos 733 - Noen må våke i verdens natt