Vårtland: 1.oktober 2010

Funksjonshemmede krenket av predikant

Thurman Scrivners forkynnelse kan legge stein til byrden for folk som sliter med sykdom, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Heldigvis er det sjelden at vi hører slikt i Norge i dag. Men jeg vet at mange kan oppleve slik forkynnelse som en krenkelse, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Visjon Norge. Vårt Land fortalte i går at den omstridte predikanten framfører sitt budskap på tv-sendingene til Visjon Norge. Budskapet om at kristne ikke behøver å være syke og funksjonshemmede barn er straff for synd, har fått mange til å reagere. En av dem som har til orde mot tv-stasjonen er Arbeiderparti-politikeren Tor Kenneth Talmo. Han sidestiller Visjon Norge og Hells Angles, og sier at de er like uheldig for Øvre Eiker.

Ekstrabelastning. Jarl Ovesen sier at brorparten av de 350.000 medlemmene som er tilsluttet noen av FFOs medlemsorganisasjoner er mest opptatt av å finne styrke og håp i en livssituasjon som er preget av sykdom.

– Det disse uttalelsene fører til, er at folk kan miste motet. Når de opplever at de ikke blir friske, kan de komme i en situasjon der de bebreider seg selv for sykdommen. Og da kan det være vanskelig å finne styrke til livet, sier Ovesen.

– Men det er jo noen som søker til helbredelsespredikanter. Er det feil av dem?

– Det vil jeg selvsagt ikke si. Jeg vet at en del søker til miljøer som tilbyr forbønn. Det skal de få lov til. Men de må ikke komme i en situasjon der de selv bli påført skyld for at helbredelsen ikke inntreffer, sier Ovesen, som understreker at han ikke ønsker forbud mot helbredelsesforkynnelse eller forbønn for syke.

Krenkende. FFO-talsmannen mener at helbredelsesforkynnelse kan være krenkende for både de syke og deres familier.

– Når noen sier at man selv kan avgjøre om man skal være syk eller ikke, er det en krenkelse av dem som faktisk er syk. Når slikt budskap blir framført på fjernsyn, når det langt ut. Det er derfor mange som kan bli krenket av slike uttalelser, sier Jarl Ovesen.

På tvers. Jarl Ovesen sier videre at budskapet til Thurman Scrivner står i skarp kontrast til hva andre aktører i Norge formidler.

– Budskapet til kronisk syke mennesker er at de må lære å akseptere seg selv. Det innebærer også at de blir oppmuntret til å lære seg å leve med sin sykdom eller funksjonshemning, sier Jarl Ovesen.