AKUTT HJELP

 


Rektor innkaller til informasjons- og planleggingsmøte uansett tidspunkt.

Dette må en bli enig om:

Hvem bør informeres?

Hvem kan gi informasjon?

Hvem har ansvaret for at informasjon blir gitt?

Viktige spørsmål:

"Kjøreregler"