Det vi ikke  får bevistjort, det gjør noe med oss!

Av og til så kommer vi til stengte porter i livet. Sjelesorg handler om å få hjelp til å få åpnet disse portene på nytt.

Som sjelesørger er jeg et medmenneske, som du kan dele alt med. Jeg, Bjørge Aass, er diakon med videreutdanning i familieterapi.

Dette er p.t en temaside, og jeg tar ikke oppdrag nå