Min diakon

Diakonien har sin kjerne i menigheten, og menighetens kjerne er Jesus. Jesus er den første diakon, og hans væremåte er et eksempel vi som diakonimedarbeidere skal strekke oss etter. Men det kan fort bli slik at vi blir så opptatt av de praktiske gjøremålene, at vi glemmer at å ta vare på oss selv og vårt liv sammen med Jesus. Som diakonimedarbeidere må vi alltid huske på å være sammen med Jesus. Han "er min diakon", og vi må bli betjent av han, slik at mennesker kan se at vi er utrustet med kraften fra Jesus. Det er igjennom denne kraften at vi får krefter til å stå i de gjøremålene som en diakon skal gjøre.

Jeg har vært diakon i menighet i flere år, og vet hvordan oppgavene bygger opp på hverandre. Den ene avtalen etter hverandre, og det er snart ingen pusterom i dagen. Ingen tid til kommunikasjon med Jesus, som er din sjef. Vi er hans arbeidsredskap, og han vil bruke oss for å nå andre mennesker. Han vet om hva du og jeg trenger i hverdagen, og han vet også hva som trengs å sies eller gjøres for andre mennesker. Blir vi for opptatte med våre egne gjøremål, så kan dette bidra til at dører blir lukket for Jesus, istede for å bli åpnet. Da jobber vi imot diakoniens mål.