Alle mennesker møter døden. Det er like naturlig som å leve, men alle mennesker møter også døden forskjellig.

Vi skal alle mennesker dø, og vi har alle forskjellige tanker om døden. Dette er naturlig.

Når mennesker som vi er glad i dør, så vil vi mennesker reagere forskjellig. Ingen mennesker reagerer på samme måte. For en tid tilbake ble det lagt sterk fokus på at en skulle gjennom fire forskjellige "faser" sorg når noen dør. Denne teorien har en nå gått bort fra.

Når du mister en du er veldig glad i, vil sorgen være mye større enn når du mister en som ikke er så nær deg. Barn og unge reagerer forskjellig fra voksne, og det er også stor forskjell på hvordan menn og kvinner reagerer.