Vi mennesker møter sorg flere ganger i livet. Umiddelbart tenker en på døden, når en tenker på sorg. Sorg oppstår i mange situasjoner i livet. Vi opplever sorg bl.a. ved:

                * Når vi opplever brudd med en eller flere vi er glad i, f.eks kjærlighetssorg, skilsmisse.

                * Når vi opplever tap av funksjoner.

                * Når en ikke får det barnet en drømmer om.

Sorg er naturlig, men det er vanskelig. Det er naturlig at det tar tid. Noen spør da hvor lang tid dette tar, og her er det ingen fasitsvar.