PLANLEGGING

 

1. Hvor står vi?

- Hva har vi av diakonale tiltak i vår meninghet?

2. Hva ønsker vi å oppnå med diakonale tiltak?

- Hvilken mål er det vi setter oss?

- Viktige med tidsavgrenset målsetting!

- Ikke starte opp med mer enn det vi vet vi kan gjennomføre

3. Hvem ønsker vi å nå med være tiltak?

- Enkeltmennesker?

- Grupper?

- Institusjoner?

4. Hvilken ressurser har vi?

- Mennesker

- Økonomi

 

5. Hvem har hovedansvaret?

- Menighetsrådet?

- Diakoniutvalg / Menighetspleien?

- Soknediakon/diakoniarbeider?

6. Hvem kan vi samarbeide med?

- Foreninger innenfor menigheten?

- Humanitære foreninger/organisasjoner?

- Helse- og sosialetaten i kommunen?

- Institusjoner i kommunen?

- Kommuneledelsen ?